กฎหมายการเลือกตั้งทั้งหมดมีผลบังคับใช้

ก่อนหน้านี้สภาแห่งชาติเพื่อสันติภาพและคำสั่ง ประกาศว่าการเลือกตั้งระดับชาติอาจจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ถึง 5 พ. ค. ระยะเวลานี้ถูก จำกัด โดยรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดให้มีการหยั่งเสียงระดับชาติขึ้นภายใน 150 วัน เมื่อกฎหมายการเลือกตั้งทั้งหมดมีผลบังคับใช้ กฎหมายที่ผ่านมาคือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง MP ซึ่งประกาศใช้ในวันพุธและควรมีผลบังคับใช้ 90 วัน

ต่อมาหรือภายในวันที่ 10 ธันวาคมตาม Wissanu แผนที่เส้นทางสู่ประชาธิปไตยที่ NCPO บัญญัติไม่เคยมีความชัดเจนแม้จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องเกือบห้าปีนับ แต่ที่รัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2557 จะให้อำนาจแก่ประชาชน การผ่อนคลายการห้ามกิจกรรมทางการเมืองขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีประยุทธจันทร์ – ชะอำ รองนายกรัฐมนตรี Wissanu Krea-ngam ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายกล่าวว่าเมื่อวานนี้เขายังไม่ได้ยินเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากการเลือกตั้งระดับชาตินั้นจะมีขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์

Share if you like!

Read more?