ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลของชายฝั่ง

อีกทั้งยังมีอิทธิพลอื่นที่ไม่ใช่ชาวไทยอีกด้วยจากชุมชนเมืองจันทบุรีริเวอร์ไซด์ในรูปแบบของโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย: มหาวิหารสมโภชน์ สร้างขึ้นครั้งแรกโดยมิชชันนารีชาวยุโรปทางกลับใน 1700s ต้นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในสไตล์โกธิคในปัจจุบันส่วนใหญ่โดยแรงงานข้ามชาติเวียดนามในช่วงต้นปี 20 ศตวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเป็นศูนย์วิจัยชั้นนำของภูมิภาค

ที่มุ่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลของชายฝั่ง เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น. เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชมการเก็บรักษาที่สำคัญของเต่าทะเลฉลามปลาเก๋ายักษ์นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านในการเลี้ยงปูและการขยายพันธุ์หอยนางรม อัญมณีอื่น ๆ ของจันทบุรีไม่กี่แห่งเช่นหาดเจ้าหลาวน้ำพุน้ำพุโอเอซิสซีเวิร์นจุดชมวิวอ่าวนางนางพญาและหมู่บ้าน Rai Land ที่ไม่มีที่ดิน

Share if you like!

Read more?